• ขายดี
  RS485_CABLE-2M
  450.00 บาท
  500.00 บาท  (-10%)
 • ขายดี
  CABLE RS422_2.5M
  450.00 บาท
  500.00 บาท  (-10%)
 • CT.0-50A/0-5Vdc
  990.00 บาท
  1,200.00 บาท  (-18%)
 • LX3V-2RS485-BD
  1,340.00 บาท
  1,570.00 บาท  (-15%)
 • CT.0-200A/0-5Vdc
  1,400.00 บาท
  1,690.00 บาท  (-17%)
 • LX3VP-ETH-BD
  2,070.00 บาท
  2,260.00 บาท  (-8%)
 • LX3V-8EX
  2,070.00 บาท
  2,260.00 บาท  (-8%)
 • LX3V-2DAI-BD
  2,230.00 บาท
  2,440.00 บาท  (-9%)
 • LX3V-2DAV-BD
  2,230.00 บาท
  2,440.00 บาท  (-9%)
 • LX3V-2ADV-BD
  2,230.00 บาท
  2,440.00 บาท  (-9%)
 • LX3V-2ADI-BD
  2,230.00 บาท
  2,440.00 บาท  (-9%)
 • LX3V-2PT2ADV-BD
  2,320.00 บาท
  2,520.00 บาท  (-8%)
 • LX3V-2PT2DAV-BD
  2,320.00 บาท
  2,520.00 บาท  (-8%)
 • LX3V-2ADV2DAV-BD
  2,320.00 บาท
  2,520.00 บาท  (-8%)
 • LX3V-16EX
  2,320.00 บาท
  2,520.00 บาท  (-8%)
 • LX3V-2PT2DAI-BD
  2,320.00 บาท
  2,520.00 บาท  (-8%)
 • LX3V-4ADV-BD
  2,320.00 บาท
  2,520.00 บาท  (-8%)
 • LX3V-8EYT
  2,320.00 บาท
  2,520.00 บาท  (-8%)
 • LX3V-8EYR
  2,320.00 บาท
  2,520.00 บาท  (-8%)
 • LX3V-2TC-BD
  2,700.00 บาท
  2,950.00 บาท  (-8%)
 • LX3V-16EYT
  2,700.00 บาท
  2,950.00 บาท  (-8%)
 • LX3V-16EYR
  2,700.00 บาท
  2,950.00 บาท  (-8%)
 • LX3V-2TC2DAI-BD
  2,780.00 บาท
  3,040.00 บาท  (-9%)
 • ขายดี
  LX3V-0806MR-A
  3,800.00 บาท
  4,500.00 บาท  (-16%)

Visitors: 64,850