บริษัทเอสเอ็มเค ออโตเมชั่น 

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2549  จนถึงปัจจุบัน ปี2564 เป็นเวลา15ปี
โดยทีมวิศกรและช่างเทคนิดในสายงานอุตสากรรมและระบบควบคุมกระบวนการผลิตรวมเป็นการออกแบบเครื่องจักรและออกแบบซอฟต์แวร์ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน

ประวัติโดยย่อ

ปี2549-2555: ให้บริการการจัดจําหน่ายอุปกรณ์ FA.Factory automation Part และ Spare Part เช่น PLC,HMI,INVERTER,SERVO ,CONTROLL เซอร์โ ว มอเตอร์ , อินเวอร์เตอร์, อุปกรณ์ควบคุมการทํางานอัตโนมัติ Robot ,อุปกรณ์ตรวจจับทํางาน พีแอลชี คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เครื่องมือวัดทางอุตสากรร งานห้คําปรึกษา ออกแบบ ระบบ อัตโนมัติให้กับเครื่องจักร์และกระบวนการผลิต งานเพิ่มประสิทธิภาพของขบวนการผลิต OEE.

ปี2556: ผลิตสินค้าเใช้ในงานควบคุมความร้อนภายใต้ ยี่ห้อ SMK เพือใช้ควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และเครื่องใช้ไฟฟ้า และ บรรจุภัณฑ์ ต่างๆ การบริการงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ร้อน 

ปี.2560: ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่าย อุปกรณ์ Smart Factory on Cloud ยี่ห้อ Wecon ได้แก่ PLC,HMI,IPC,V-BOX,Cloud SCADA,Smart Phone APP. Factory

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย  PLC,HMI,INVERTER,SERVO,SCADA,APP MOBILE SOFTWARE,FACTORY AUTOMATION,BUIDING AUTOMATION

จนถึงปัจจุบัน ครบรอบ 15 ปีและมีลูกค้ามายมายทุกอุตสาหกรรมกรรมที่ไว้วางใจ และมีผู้ใช้ IIoT Platfrom Appication มากกว่า 20,000User  ในประเทศ

Visitors: 64,849