โรงพยาบาล ระบบควบคุมห้องต่างทั้งระบบ HVAC,VAV  Positive,Negative, และติดตั้งระบบ IIoT ในการวัดและควบคุมอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ


Visitors: 126,193