แนะนำชุดฝึกอบรม และการบรรยายทั้งในและนอดสถานที่

แนะนำการนำไปใช้งานจริงในอุตสาหกกรรม  และ แนะนำชุดฝึก WECON SMART FACTORY4.0 และ IIoT อุตสาหกรรม

Visitors: 72,662