ชุดฝึกอบรม Smart Fac.4.0& IIoT Model 1

       

 เพื่อใช้งานการฝึกอบรมในหัวหลักของระบบ IIoT ระดับอุตสาหกรรมมากขึ้น

การใช้งาน การเขียนโปรแกรม HMI,PLC,VBOX 

การเชื่อมโยงการรวมอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อแสดงผลและบริหารจัดการบนเครือข่าย Internet Of Thing ในระดับอุตสาหรรมจริง

การเขียนโปรแกรม MQTT,HTTP ไปยัง Trird Party เพื่อสร้าง Web appication และบริการอื่นๆ

 

                                                           

Visitors: 72,666