ชุดฝึกอบรม Smart Fac.4.0&IIoT Model 2

 เพื่อใช้งานการฝึกอบรมในหัวหลักของระบบ IIoT ระดับอุตสาหกรรมมากขึ้น

การใช้งาน การเขียนโปรแกรม HMI,PLC,VBOX 

การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงาน Inverter และ มอเตอร์จริงๆ ขนาด 400watt ผ่าน I/O และ RS485 

การเขียนโปรแกรมเพื่อสื่อสารและดึงข้อมูลจาก POWER METER ที่วัดพลังงานไฟฟ้า ผ่าน  RS485 

การเชื่อมโยงการรวมอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อแสดงผลและบริหารจัดการบนเครือข่าย Internet Of Thing ในระดับอุตสาหรรมจริง

การเขียนโปรแกรม MQTT,HTTP ไปยัง Trird Party เพื่อสร้าง Web appication และบริการอื่นๆ lINE ,Gafana ,Node Red ,ETC,Data base ,SQL,

 

 

                                      

     

Visitors: 72,659